Bảng nhu cầu hàng mẫu miễn phí miếng composite kim cương PCD
Lĩnh vực ứng dụng:Linh kiện gia công:
Thương hiệu và nhãn hiệu hiện dùng: Đường kính PCD hiện dùng (mm):
Nhãn hiệu yêu cầu: Lượng mẫu yêu cầu (miếng):
Lượng sử dụng hàng tháng (miếng):

TOP