Bảng nhu cầu hàng mẫu miễn phí mảnh cắt tiêu chuẩn siêu cứng PCBN
Tên linh kiện gia công:Vật liệu linh kiện gia công (Thành phần hóa học):
Độ cứng linh kiện (HRC): Độ tinh khiết khi gia công:
Phương thức không liên tục: Chất lỏng cắt:
Tham số gia công:Tốc độ quay(n)= r/phút ;Độ sâu cắt(ap)=mm ;Cho vào(f)=r/phút
Thương hiệu và nhãn hiệu hiện dùng: Loại quy cách hiện dùng:
Nhãn hiệu yêu cầu: Quy cách yêu cầu:
Số lượng hàng mẫu yêu cầu (mảnh): Lượng sử dụng hàng tháng (mảnh):

TOP