Bảng nhu cầu hàng mẫu miễn phí dao cắt tiêu chuẩn siêu cứng PCD
Loại sản phẩm yêu cầu:
Tên linh kiện gia công: Vật liệu linh kiện gia công (Thành phần hóa học):
Yêu cầu chất lượng bề mặt linh kiện gia công: Chất lỏng cắt:
Tham số gia công:Tốc độ quay(n)= r/phút; Độ sâu cắt(ap)=mm; Cho vào(f)=r/mm
Thương hiệu và nhãn hiệu hiện dùng: Loại quy cách hiện dùng:
Nhãn hiệu yêu cầu: Quy cách yêu cầu:
Số lượng hàng mẫu yêu cầu (cái): Lượng sử dụng hàng tháng (cái):

TOP