Bảng nhu cầu hàng mẫu miễn phí vật liệu mài siêu cứng CBN/DIA

  Tên hàng mẫu:
  Phạm vi sử dụng hàng mẫu: Linh kiện gia công:
  có chất kết dính:
  Thương hiệu và nhãn hiệu hiện dùng: Kích thước hạt hiện dùng:
  Nhãn hiệu yêu cầu: Kích thước hạt yêu cầu:
  Lượng mẫu yêu cầu (cara): Lượng sử dụng hàng tháng (cara):

  TOP