Đảm bảo chất lượng sản phẩm

Được phát hành: 2020-08-12 Nhà xuất bản: Funik

Chất lượng là sinh mệnh của doanh nghiệp, việc lấy yêu cầu về chất lượng để sinh tồn là sự đồng thuận của tất cả các doanh nghiệp trên thế giới. Chỉ bằng cách xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với thông lệ quốc tế, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ, xây dựng nền tảng vận hành tốt cho doanh nghiệp, mới có thể phục vụ khách hàng tốt hơn và thực hiện chiến lược của doanh nghiệp.

Năm 1999, lần đầu tiên Funik đã đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001,dựa vào yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng thông dụng quốc tế, nó đã xây dựng các phương châm, mục tiêu quản lý chất lượng.Đồng thời thực hiện các phương châm, mục tiêu xung quanh để phát triển , kiểm soát và cải tiến kế hoạch về chất lượng sản phẩm. Công ty tăng cường vận hành và kiểm soát hiệu quả toàn bộ quá trình từ nghiên cứu và phát triển, cung cấp, sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiêu thụ và ứng dụng. Đồng thời tối ưu hóa và cải thiện kịp thời theo sự thay đổi của thị trường và nhu cầu của khách hàng, điều chỉnh hoạt động quản lý sản xuất của doanh nghiệp và thông qua việc bảo đảm chất lượng để thực hiện việc duy trì phát triển quốc tế hóa của công ty.

TOP