Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Được phát hành: 2020-08-12 Nhà xuất bản: Funik

Chế độ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được dành riêng để bảo vệ thành tựu trí tuệ của chủ sở hữu quyền trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và văn hóa. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là cơ sở cho việc phát triển thương mại trong phạm vi toàn cầu, là tiền đề để các doanh nghiệp hội nhập vào toàn cầu hóa kinh tế. Trong khi sáng tạo, sử dụng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chính mình, chúng tôi cũng hoàn toàn tôn trọng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp khác để nhận được sự bảo vệ đúng hạn

Kể từ khi Funik áp dụng thành công bằng sáng chế đầu tiên, thông qua đầu tư nghiên cứu liên tục, công ty đã thiết lập và thực hiện chiến lược "quyền sở hữu trí tuệ" và cải thiện hệ thống quản lý tài sản trí tuệ. Công ty tích lũy và nhận được tổng cộng 340 bằng sáng chế quốc gia.

Là một doanh nghiệp thí điểm về điều hướng bằng sáng chế, Funik đã tham gia vào dự án điều hướng bằng sáng chế do Cục sở hữu trí tuệ nhà nước thực hiện vào năm 2013. Trong khi tăng cường khả năng quản lý và sử dụng thông tin bằng sáng chế của công ty, nâng cao khả năng cạnh tranh thị trường và đổi mới công nghệ của công ty.

Năm 2016, Funik đã thông qua chứng nhận 《Quy định quản lý tài sản trí tuệ doanh nghiệp》 và giành được danh hiệu vinh dự "Doanh nghiệp chiếm ưu thế về quyền sở hữu trí tuệ tỉnh Hà Nam". Năm 2017, công ty đã giành được danh hiệu "Giải thưởng ưu tú sáng chế Trung Quốc" lần thứ 19. Năm 2019, giành được danh hiệu "Doanh nghiệp ưu thế sở hữu trí tuệ quốc gia" .

Công ty TNHH vật liệu siêu cứng Funik

TOP