Quy định ngành nghề

Được phát hành: 2022-07-26 Nhà xuất bản: Funik

STT

Thời gian phát hành

Chính sách và quy định

Nội dung cần chú ý có liên quan

1

Năm 2007

Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia
《"Danh mục hướng dẫn cho các ngành công nghiệp đầu tư nước ngoài (Sửa đổi năm 2007)" 》

Vật liệu siêu cứng, dụng cụ cắt siêu cứng tốc độ cao để gia công chính xác, v.v ... đều là những ngành khuyến khích đầu tư nước ngoài

2

Năm 2009

Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia
Sửa đổi kỹ thuật công nghệ cao, tài liệu số 952 [2009]

Đã phê duyệt chuỗi vật liệu ngành sản xuất công nghệ cao đặc trưng về sản phẩm chế tạo và vật liệu siêu cứng của tỉnh Hà Nam, trở thành chuỗi ngành sản xuất sản phẩm công nghệ cao đặc trưng khu vực đầu tiên tại Trung Quốc

3

Năm 2009

Văn phòng Hội đồng Nhà nước
《"Lập kế hoạch điều chỉnh và phục hồi ngành công nghiệp sản xuất thiết bị"》

Tập trung vào phát triển các công cụ vật liệu mài hiệu quả cao, hiệu suất cao, tinh vi, mài chính xác cao cấp, v.v.

4

Năm 2011

《"Phác thảo kế hoạch năm năm lần thứ mười hai cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa"》

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới, công nghệ mới và thiết bị mới để nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống, phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược như bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường, công nghệ thông tin thế hệ mới, sinh học, sản xuất thiết bị cao cấp, năng lượng mới, vật liệu mới, phương tiện năng lượng mới, nuôi dưỡng phát triển thành một ngành công nghiệp hàng đầu và trụ cột.

5

Năm 2011

Bộ khoa học và công nghệ
《Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ “ 5 năm lần thứ 12” của quốc gia》

Nắm vững các công nghệ then chốt như: thiết kế vật liệu mới, chuẩn bị gia công, sử dụng hiệu quả, dịch vụ an toàn, tái chế chi phí thấp, v.v., nâng cao năng lực cung cấp vật liệu chính, nắm bắt công nghệ ứng dụng vật liệu mới và chiều cao chỉ huy sản xuất cao cấp.

6

Năm 2012

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin
《Kế hoạch phát triển “5 năm lần thứ 12”  của ngành công nghiệp vật liệu mới》

Củng cố các lợi thế kỹ thuật của vật liệu siêu cứng kim cương và boron nitride nhân tạo, phát triển mạnh mẽ các vật liệu siêu cứng chức năng và các sản phẩm và vật liệu tinh thể quang điện công suất lớn kích thước lớn.

7

Năm 2012

Hội đồng Nhà nước
《Kế hoạch “5 năm lần thứ 12” quốc gia cho sự phát triển của các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược quốc gia》

Sản xuất và bồi dưỡng chế tạo các thiết bị cao cấp như một ngành công nghiệp trụ cột của nền kinh tế quốc dân, thúc đẩy sự phát triển thông minh, chính xác và xanh hóa của ngành sản xuất, tích cực phát triển các sản phẩm và vật liệu siêu cứng, và hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu ngành công nghiệp vật liệu

8

Năm 2015

Hội đồng Nhà nước
《Sản xuất tại Trung Quốc 2025》
Phát triển quốc gia〔2015〕 Số 28

Đến năm 2025, chúng tôi sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển ưu tiên của các ngành công nghiệp cần thiết mang tính chiến lược liên quan chặt chẽ đến kinh tế quốc gia, xây dựng quốc phòng và nhân dân như: máy công cụ và thiết bị sản xuất cơ bản, thiết bị hàng không, thiết bị kỹ thuật hàng hải và tàu, ô tô, bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường, tiến hành đột phá trọng điểm.

9

Năm 2016

Hội đồng Nhà nước
《Kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược của quốc gia "5 năm lần thứ 13"》

Tối ưu hóa môi trường công nghiệp hóa và ứng dụng vật liệu mới, tăng cường xây dựng hệ thống tiêu chuẩn vật liệu mới, nâng cao trình độ ứng dụng vật liệu mới và thúc đẩy tích hợp vật liệu mới vào chuỗi cung ứng sản xuất cao cấp

10

Năm 2017

Chính phủ nhân dân tỉnh Hà Nam
《Kế hoạch phát triển công nghiệp mới nổi "5 năm lần thứ 13" Tỉnh Hà Nam》

Đẩy nhanh sự phát triển của ngành công nghiệp vật liệu tiên tiến. Tập trung coi siêu nhẹ hóa, hợp kim hóa, chuyên môn hóa, hiệu suất cao và phủ xanh là phương hướng tấn công chính, tập trung vào phát triển vật liệu hợp kim cao cấp, pin năng lượng mới và vật liệu thông tin điện tử, tăng cường lợi thế phát triển của vật liệu siêu cứng và vật liệu nylon, tích cực phát triển vật liệu chức năng mới

11

Năm 2017

Văn phòng chính quyền tỉnh Hà Nam đã ban hành 《Kế hoạch hành động nâng cấp và chuyển đổi công nghiệp vật liệu mới của tỉnh Hà Nam (2017-2020) 》

Đề xuất kiên trì "cao cấp hóa, phức hợp hóa và chế tạo sản phẩm", phát huy đầy đủ hiệu ứng cụm, đẩy nhanh sự phát triển phối hợp của nguyên liệu thô và phụ trợ, vật liệu và sản phẩm siêu cứng, giới thiệu và bồi dưỡng các sản phẩm cao cấp, thiết lập cơ sở sản xuất vật liệu siêu cứng hàng đầu trong nước và nổi tiếng quốc tế

12

Năm 2018

Cục thống kê quốc gia
《Phân loại các ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược (2018) 》
Lệnh số 23 của Cục Thống kê Quốc gia

Là một vật liệu mới, boron nitride và kim cương nhân tạo trở thành 1 loại vật liệu có vai trò quan trọng hàng đầu trong sự phát triển kinh tế và xã hội nói chung và sựphát triển lâu dài, chính thức được đưa vào các ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược

13

Năm 2018

Văn phòng chính phủ nhân dân thành phố Trịnh Châu
《Kế hoạch hành động chuyển đổi và nâng cấp ngành công nghiệp vật liệu mới thành phốTrịnh Châu (năm 2017-2020) 》 (Zheng Zheng Ban [2018] số 8)

Lấy việc xây dựng cơ sở vật liệu siêu cứng là một trong 7 nhiệm vụ chính, tăng cường đổi mới và phát triển kim cương và boron nitride và nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm cao cấp, nâng cao trình độ sản xuất thông minh, củng cố và nâng cao vị thế hàng đầu của Trịnh Châu trong ngành công nghiệp vật liệu siêu cứng trong nước,nô lực xây dựng Trịnh Châu thành một thành phố công nghiệp vật liệu siêu cứng nổi tiếng thế giới

14

Năm 2018

Văn phòng chính phủ nhân dân thành phố Trịnh Châu
《Thông báo về việc in và phân phối kế hoạch thực hiện hành động nâng cấp chất lượng sản phẩm vật liệu siêu cứng của thành phố Trịnh Châu》
(Văn phòng chính phủ tp Trịnh Châu [2018] Số 105)

Đi sâu phát triển các hành động nâng cao chất lượng trong ngành công nghiệp vật liệu siêu cứng và thúc đẩy mức độ tổng thể của ngành công nghiệp vật liệu siêu cứng để từng bước nâng cao cải thiện hơn nữa, bộ phận lĩnh vực đạt trình độ dẫn đầu quốc tế, phát huy tối đa tác dụng tiêu chuẩn dẫn đầu.

15

Năm 2019

《Danh mục hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu công nghiệp (Phiên bản 2019) 》

Ngành công nghiệp vật liệu kim cương nhân tạo chức năng, vật liệu gốm để mài và đánh bóng chính xác, và máy công cụ CNC cao cấp được bao gồm trong danh mục khuyến khích 2019

16

Năm 2020

"Thông báo của Tổng cục của Đảng ủy thành phố Trịnh Châu của Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc in và phân phối “kế hoạch hành động ba năm về phát triển sản xuất chất lượng cao ở Trịnh Châu (Năm 2020-2022) "
(Văn phòng chính phủ tp Trịnh Châu [2020] số 2)

Lấy vật liệu siêu cứng và các ngành công nghiệp vật liệu mới khác làm một trong sáu ngành công nghiệp hàng đầu tại thành phố Trịnh Châu, đẩy nhanh việc nâng cấp các khả năng cơ bản của các ngành công nghiệp hàng đầu và trình độ hiện đại hóa chuỗi công nghiệp

17

Năm 2020

Văn phòng chính phủ nhân dân thành phố Trịnh Châu
"Phương án thực hiện phát triển sản xuất chất lượng cao thành phố Trịnh Châu năm 2020"
Văn phòng chính phủ tp Trịnh Châu [2020] Số 19

Thực hiện kế hoạch nâng cao giá trị vật liệu kiểu mới, đẩy nhanh nghiên cứu công nghệ cốt lõi và công nghiệp hóa, bồi dưỡng một nhóm các doanh nghiệp vật liệu siêu hạng với giá trị cốt lõi và cao cấp trong chuỗi công nghiệp, mở rộng thị trường cao cấp trong và ngoài nước

Trang tiếp theo:không

TOP