Funik lọt vào danh sách doanh nghiệp dự bị trên thị trường trọng điểm của tỉnh Hà Nam

Được phát hành: 2020-01-09 Nhà xuất bản: Funik

Gần đây, cục quản lý giám sát tài chính địa phương tỉnh Hà Nam công bố tin tức, tỉnh Hà Nam chính thức công bố danh sách doanh nghiệp dự bị trên thị trường trọng điểm, Công ty TNHH vật liệu siêu cứng Funikcùng nhiều doanh nghiệp khác được lọt vào danh sách.

Vật liệu siêu cứng trở thành ngành nghề sản xuất được khuyến khích và liệt kê trong "Danh mục hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu công nghiệp (Phiên bản 2019)", thuộc ngành sản xuất trọng điểm được nhà nước hỗ trợ, có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ và tăng trưởng cao, với triển vọng phát triển tốt. Hà Nam sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp nổi bật như Funik, doanh nghiệp chất lượng tốt được thị trường công nhận, tăng nhanh tiến trình ra thị trường của nó. Dưới sự tăng cường hỗ trợ bởi một loạt các biện pháp thuận lợi,Các thị trường vốn như GEM, STAR Market dự kiến sẽ mở ra thêm sức mạnh mới của vật liệu siêu cứng.

TOP