Funik thông qua đợt đánh giá kiểm tra doanh nghiệp trình diễn sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Hà Nam

Được phát hành: 2019-04-10 Nhà xuất bản: Funik

Ngày 9 tháng 4, phòng Công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam công bố kết quả cuộc đánh giá kiểm tra doanh nghiệp trình diễn sáng tạo khoa học kỹ thuật tinh năm 2012 và năm 2015. Tổng cộng có 49 doanh nghiệp tham gia, 32 doanh nghiệp thông qua, 17 doanh nghiệp bị loại. Trong đó, Công ty TNHH vật liệu siêu cứng Funikcùng 32 doanh nghiệp khác đã được thông qua đợt đánh giá kiểm tra.

Doanh nghiệp trình diễn sáng tạo khoa học kỹ thuật là doanh nghiệp có khả năng sáng tạo tốt, cơ chế sáng tạo giỏi, vai trò trình diễn hàng đầu. Funik luôn kiên trì không ngừng trong việc chiêu mộ nhân tài và tự chủ trong việc đổi mới để đảm bảo khả năng cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp.Lần lượt các trung tâm nghiên cứu phát triển cấp tỉnh và các trạm làm việc Workstation, các trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật sản xuất boron nitride và khối đã được thành lập. Thông qua đợt kiểm tra lần này càng khẳng định được khả năng sáng tạo khoa học kỹ thuật trong ngành của Funik.

TOP