Funik được lọt vào danh sách doanh nghiệp “Little Giant” với lô hàng đầu tiên chuyên ngành đặc biệt của quốc gia

Được phát hành: 2019-05-23 Nhà xuất bản: Funik

Theo tin tức ngày 22 trên mạng bộ Công nghệ thông tin, để từng bước thực hiện "Các ý kiến hướng dẫn về sự phát triển lành mạnh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ" của Hội đồng Nhà nước, đề xuất quyết định triển khai doanh nghiệp “Little Giant” chuyên ngành đặc biệt bồi dưỡng một nhóm các doanh nghiệp chính nổi bật, khả năng cạnh tranh mạnh mẽ và tăng trưởng tốt".Thúc đẩy và nâng cao năng lực và trình độ chuyên nghiệp hóa doanh nghiệp vừa và nhỏ, dựa vào 《Thông báo công tác bồi dưỡng phát triển chuyên ngành đặc biệt cho các doanh nghiệp “Little Giant” của Văn phòng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin》(Văn kiện doanh nghiệp của văn phòng công nghệ thông tin [2018] Số 381) yêu cầu, bộ phận chủ quản doanh nghiệp vừa và nhỏ cấp tỉnh thúc đẩytranh luận điều kiện tính hạn chế của hiệp hội doanh nghiệp, đánh giá nhóm chuyên gia. Công bố danh sách doanh nghiệp “Little Giant” chuyên ngành đặc biệt đầu tiên, trong đó Công ty TNHH vật liệu siêu cứng Funikđược lọt vào danh sách.

Tài liệu tham khảo liên quan

Các hạng mục chỉ thị doanh nghiệp “Little Giant” chuyên ngành đặc biệt được lựa chọn

1.Lợi ích kinh tế. Thu nhập doanh nghiệp năm ngoái đạt khoảng 1 tỷ đến 1 tỷ Nhân dân tệ, 2 năm gần đây thu nhập và mức tăng trưởng bình quân về lợi nhuận ròng của doanh nghiệp đạt trên 10% trở lên. Tỷ lệ nợ tài sản doanh nghiệp không cao quá 70%.

2.Mức độ chuyên nghiệp hóa. Doanh nghiệp đã tham gia vào các phân khúc thị trường cụ thể từ 3 năm trở lên, thu nhập kinh doanh chính của công ty chiếm hơn 70% thu nhập hoạt động của công ty, sản phẩm chính được nhận được sự phổ biến cao, đồng thời thị phần của phân khúc này thuộc hàng tốt nhất trong cả nước hoặc top 3 trong tỉnh (ví dụ có thêm nhiều sản phẩm chính, giữa các sản phẩm cần có mối liên quan trực tiếp).

3.Khả năng sáng tạo. Hai năm gần đây chi phí nghiên cứu của doanh nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất trong thu nhập hoạt động kinh doanh cùng ngành, nhân viên kỹ thuật nghiên cứu và sáng tạo kỹ thuật có liên quan chiếm không dưới 15% tổng số nhân viên doanh nghiệp. Đạt được ít nhất 5 bằng sáng chế liên quan đến sản phẩm chính, hoặc có 15 bằng sáng chế mô hình tiện ích, bằng sáng chế thiết kế trở lên.Trong 2 năm qua, doanh nghiệp đã chủ trì hoặc tham gia hệ thống (s (ửa đổi) để thiết lập ít nhất một tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn ngành trong các lĩnh vực kinh doanh liên quan.Doanh nghiệp có công nghệ cốt lõi với quyền sở hữu trí tuệ độc lập và thành tựu khoa học kỹ thuật, và có khả năng tốt để chuyển đổi thành tựu khoa học và công nghệ. Doanh nghiệp thiết lập cơ cấu nghiên cứu,có các công cụ phát triển kỹ thuật và điều kiện thiết bị hoặc môi trường cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ đổi mới kỹ thuật. (Thành lập viện nghiên cứu kỹ thuật, trung tâm công nghệ doanh nghiệp, trung tâm kỹ thuật doanh nghiệp, máy trạm chuyên gia học giả, máy trạm sau tiến sĩ, v.v.)

4.Quản lý kinh doanh. Doanh nghiệp có phương án quản lý đầy đủ và tinh tế, đạt được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng có liên quan, dùng phương thức quản lý doanh nghiệp tiên tiến. Ví dụ như quản lý 5S, quản lý hiệu suất tuyệt vời, ERP、CRM、SCM…vv. Doanh nghiệp thực hiện chiến lược bồi dưỡng thương hiệu có hệ thống và đạt được hiệu quả tốt, sở hữu thương hiệu độc lập, đạt được hơn 1 mặt hàng sản phẩm thương hiệu hoặc nhãn hiệu nổi tiếng ở cấp tỉnh trở lên.Tiêu chuẩn thực hiện sản xuất sản phẩm doanh nghiệp đạt trình độ tiên tiến trong nước hoặc quốc tế, hoặc sản phẩm thông qua chứng nhận sản phẩm tại các quốc gia và khu vực phát triển (chứng nhận ngành nghề hiệp hội tiêu chuẩn quốc tế). Doanh nghiệp đã thiết lập một cơ chế đánh giá sự hài lòng của khách hàng theo quy chuẩn hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

TOP