Funik được công nhận là doanh nghiệp có lợi thế về quyền sở hữu trí tuệ quốc gia

Được phát hành: 2020-02-17 Nhà xuất bản: Funik

Chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết, hiện tại trong danh sách các doanh nghiệp có lợi thế về quyền sở hữu trí tuệ quốc gia năm 2019 được công bố, Công ty TNHH vật liệu siêu cứng Funikcùng 32 doanh nghiệp khác đạt được danh hiệu doanh nghiệp có lợi thế về sở hữu trí tuệ quốc gia.

Cho đến nay, tỉnh Hà Nam có tổng cộng 102 doanh nghiệp có lợi thế về quyền sở hữu trí tuệ quốc gia, năm 2018 tăng trưởng khoảng 46%. Công tác bồi dưỡng doanh nghiệp đạt được thành quả rõ rệt, 1 loạt các doanh nghiệp vận dụng quyền sở hữu trí tuệ nâng cao ưu thế cạnh tranh thị trường, tác dụng của hoạt động trình diễn đang dần xuất hiện.

Chế độ bảo vệ sở hữu trí tuệ cam kết bảo vệ thành tựu trí tuệ của người sáng chế trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và văn hóa, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là cơ sở phá triển thương mại trong phạm vi toàn cầu, là tiền đề để doanh nghiệp gia nhập hóa vào kinh tế toàn cầu. Cùng với sự sáng tạo, sử dụng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Funik cũng vô cùng tôn trọng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp khác để nhận được sự bảo vệ cần có.

Sau khi Funik được cấp thành công bằng sáng chế đầu tiên, thông qua việc duy trì đầu tư phát triển, thiết lập và thực hiện chiến lược “quyền sở hữu trí tuệ”, hoàn thiện hệ thống quản lý quyền sở hữu trí tuệ, công ty tích lũy giành được 340 bằng sáng chế quốc gia.

TOP