Chủ nhiệm văn phòng thanh tra tỉnh ủy ông Viễn Vĩnh Tân đến điều tra Funik

Được phát hành: 2020-03-06 Nhà xuất bản: Funik

Chiều 5 tháng 3, chủ nhiệm văn phòng thanh tra tỉnh ủy ông Viễn Vĩnh Tân đến thăm công ty TNHH khoa học kỹ thuật vật liệu siêu cứng Funik,tiến hành điều tra tình hình phòng chống kiểm soát dịch bệnh, phục hồi sau sản xuất và tiến hành điều tra tình hình tuần tra dịch vụ cơ cấu doanh nghiệp. Ông Ngưu Thư Quân - Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thành phố Tiêu Tác và lãnh đạo đoàn kiểm tra của Ủy ban Thành phố, Ông Vương Kiến Trung- chủ nhiệm Văn phòng Thanh tra Ủy ban thành phố Tiêu Tác,Ông Tần Nghênh Quân- Bí thư Đảng ủy quận Vũ Trắc và lãnh đạo đoàn kiểm tra của đảng ủy quận, Ông Trương Hải Quân- giám đốc bộ phận dịch vụ của Funik cùng đi.

Funik Ultrahard Material Co., Ltd.

Chủ tịch Funik ông Lý Hòa Hâm tiến hành báo cáo tình hình phòng chống kiểm soát dịch bệnh của công ty, phục hồi sản xuất và cơ cấu tuần tra giám sá, doanh nghiệp dịch vụ hàng đầu…vv. Giới thiệu về lịch trình phát triển của công ty, các loại sản phẩm và lĩnh vực ứng dụng sản phẩm. Thông qua hợp tác nghiên cứu sản xuất và sáng tạo tự chủ, Funik đột phá hơn nữa các công nghệ khoa học kỹ thuật nòng cốt, hình thành 1 loạt các sản phẩm tiên tiến có trình độ dẫn đầu quốc tế như: vật liệu siêu cứng, vật liệu phức hợp siêu cứng và dụng cụ cắt siêu cứng sáng tạo mới.

Funik Ultrahard Material Co., Ltd.

Ông Viên Vĩnh Tân cùng đoàn lần lượt tham quan phòng triển lãm của công ty, trung tâm sản xuất dụng cụ cắt siêu cứng và trung tâm kiểm tra chất lượng… thực tế tham quan thiết bị phòng chống bảo vệ trong khu vực công xưởng, hiểu rõ hơn về tình hình kinh doanh sản xuất và phục hồi sản xuất, những ảnh hưởng do dịch bệnh đem lại cho công ty.

Ông Viên Vĩnh Tân cho biết, doanh nghiệp cần làm tốt công tác phòng chống kiểm soát dịch bệnh và phục hồi sản xuất, càng là thời khắc then chốt phòng chống kiểm soát dịch bệnh, doanh nghiệp càng cần nghiêm khắc quản lý, tăng cường giám sát, đảm bảo sức khỏe cho nhân viên và vận hành an toàn trong doanh nghiệp. Đồng thời, cần nắm bắt thời cơ, phát triển thị trường, từng bước đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển mạnh hơn. Ông khẳng định huyện Vũ Trắc sẽ vận dụng chế độ dịch vụ hàng đầu để hỗ trợ đảm bảo cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất.

TOP